Hủy bỏ:
– Tất cả các hủy tour phải được thông báo trước 72 giờ, nếu không sẽ bị tính phí 50% một đêm (1) tiền phòng cho mỗi phòng được hủy bỏ trong vòng 24 đến 72 giờ và 100% Ngày huỷ.

– Trong trường hợp không hiển thị, tổng giá của đặt phòng sẽ bị tính.

Giường phụ và Trẻ em:

– Đối với người thứ ba (3), áp dụng phụ thu là 240.000 VND (10 USD) và bao gồm giường phụ và bữa sáng tự chọn. Giường phụ được cung cấp tại tất cả các loại phòng.

– Trẻ em từ 0-2 tuổi sẽ ở cùng bố mẹ trong cùng phòng với giường cũi trẻ sơ sinh được miễn phí (tối đa 2 trẻ em).

– Trẻ em từ 0-6 tuổi sẽ ở cùng bố mẹ trong cùng phòng mà không có giường phụ sẽ được miễn phí (tối đa 2 trẻ em).

– Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở cùng bố mẹ ở cùng phòng mà không có giường phụ sẽ được tính thêm 95.000 (4 USD) cho mỗi trẻ em trên giường phụ (tối đa 2 trẻ em).

– Chirlden từ 6-11 tuổi sẽ ở cùng bố mẹ trong cùng phòng với giường phụ sẽ tính phí như người lớn (tối đa 2 trẻ em).

– Trẻ em trên 11 tuổi sẽ bị tính phí như người lớn.