Hủy bỏ:
– Tất cả các hủy bỏ đặt phòng phải được thông báo trước 14 ngày check in, nếu không sẽ bị tính phí 100% đêm đầu tiên.

– Trong trường hợp không hiển thị, tổng giá của đặt phòng sẽ bị tính.

Giường phụ và Trẻ em:

– Đối với người thứ ba (3), áp dụng phụ thu là 300.000 VND (13.2USD) và bao gồm giường phụ và bữa sáng tự chọn. Giường phụ được cung cấp tại tất cả các loại phòng.

– Trẻ em từ 0-6 tuổi sẽ ở cùng bố mẹ trong cùng phòng với giường cũi trẻ sơ sinh được miễn phí (tối đa 1 trẻ em).

– Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ở cùng bố mẹ ở cùng phòng sẽ được tính thêm 150.000 ( 6.6 USD) cho mỗi trẻ em trên giường phụ (tối đa 2 trẻ em).

– Trẻ em trên 12 tuổi sẽ bị tính phí như người lớn.